Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

DarkTorton
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viapureevil pureevil
DarkTorton
Mężczyzna bardziej interesuje się kobietą, która interesuje się nim, niż kobietą, która ma piękne nogi.
— Marlena Dietrich
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
DarkTorton
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
DarkTorton
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
DarkTorton
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
DarkTorton
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
DarkTorton
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viacammycat cammycat
3030 c878 500

M. Hłasko

DarkTorton
- Ale on się mnie boi. - Bać to się można jak ktoś Ci nóż do gardła przystawia, jak ci bliska osoba zachoruje na poważna chorobę i nie wiesz czy się jutro obudzi, bać to się można, że się spadnie z wysokiej góry a nie rozmowy z człowiekiem.
— Czarne buty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 09 2017

DarkTorton
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaepi epi

May 30 2017

DarkTorton
Reposted fromFlau Flau

April 30 2017

DarkTorton
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viamishasta mishasta

April 17 2017

DarkTorton
Reposted fromFlau Flau

March 18 2017

DarkTorton
Reposted fromFlau Flau

February 24 2017

DarkTorton
Reposted fromFlau Flau

February 22 2017

DarkTorton
Reposted fromFlau Flau
DarkTorton
Reposted fromFlau Flau

June 27 2015

6518 67eb 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viahotstuff hotstuff

June 26 2015

DarkTorton
DarkTorton
8884 e0c0 500
Reposted fromonionrings onionrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl